تندخوانی جزء دهم قرآن از استاد معتز آقایی (صوتی و تصویری)

لیست
  • تندخوانی جزء دهم قرآن از استاد معتز آقایی
موضوع: 
Quran, Chapter 10 - قرآن کریم جزء دهم (تندخوانی) - القرآن الکریم تحدیر الجزء العاشر

تندخوانی جزء دهم قرآن از استاد معتز آقایی (صوتی و تصویری)

Quran, Chapter 10 - قرآن کریم جزء دهم (تندخوانی) - القرآن الکریم تحدیر الجزء العاشر

برای دسترسی به سایر قسمتهای تندخوانی استاد معتز آقایی (جزء به جزء) اینجا کلیک کنید

Share