تندخوانی جزء ۲۳ قرآن از استاد معتز آقایی (صوتی و تصویری)

لیست
  • تندخوانی جزء ۲۳ قرآن از استاد معتز آقایی
موضوع: 
Quran, Chapter 23 - قرآن کریم جزء بیست و سوم (تندخوانی) - القرآن الکریم تحدیر الجزء الثلاثة والعشرون

تندخوانی جزء ۲۳ قرآن از استاد معتز آقایی (صوتی و تصویری)

Quran, Chapter 23 - قرآن کریم جزء بیست و سوم (تندخوانی) - القرآن الکریم تحدیر الجزء الثلاثة والعشرون

برای دسترسی به سایر قسمتهای تندخوانی استاد معتز آقایی (جزء به جزء) اینجا کلیک کنید

تندخوانی جزء 23 قرآن از استاد معتز آقایی (صوتی و تصویری)
مطالب مرتبط و پیشنهادی :
Share