علل نام گذاری انجیل

انجیل

پرسش : معنای انجیل و دلیل نام گذاری انجیل به این نام چیست؟

پاسخ اجمالی :

«انجیل» در اصل، کلمه یونانى به معناى «بشارت» یا «آموزش جدید»،[1] نام کتابى است که بر حضرت عیسى(ع) نازل شده است. با توجه به این که کتاب آسمانی حضرت عیسی (ع) به سعادت ، بهشت و خیر دنیا و آخرت و به ظهور پیامبر خاتم(ص) بشارت داده ، به آن انجیل، یعنی بشارت و مژده  گفته شده است. قابل توجه این که قرآن در سوره آل عمران، آیه سه[2] و هر جا که از کتاب عیسى نام برده، انجیل را به صورت مفرد آورده، و نزول آن را از طرف خدا معرفى می کند، بنابر این «اناجیل» بسیارى که بین مسیحیان متداول است، حتى معروف‏ ترین آنها یعنى انجیل هاى چهارگانه(لوقا، مرقس، متى و یوحنا) را نمی توان به صورت کامل، وحى الهى دانست، همان گونه که خود مسیحیان نیز انکار نمی کنند که انجیل هاى موجود، همه به دست شاگردان، یا شاگردان شاگردان حضرت مسیح(ع) و مدت ها بعد از حضرتشان نگارش شده است، منتها آنان ادعا می کنند که شاگردان مسیح، این اناجیل را با الهام الهى نوشته ‏اند.

 

منبع: اسلام کوئست
&&&&&&&&&&&&&
پی نوشتها
:
[1]. مصطفوی ، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ، ج 1، ص 158، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360ش.
[2]. «نَزَّلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ وَ أَنْزَلَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجیلَ».

Share