سیره عملی اهل بیت علیهم السلام: امام حسن عسکری علیه السلام

موضوع: 
امام حسن عسکری علیه السلام

سیره عملی اهل بیت علیهم السلام: امام حسن عسکری علیه السلام
مشخصات کتاب:

سرشناسه : ارفع، سید کاظم، 1323 -
عنوان و نام پدیدآور : امام حسن عسکری علیه السلام/ تالیف کاظم ارفع.
وضعیت ویراست : [ویراست 2].
مشخصات نشر : تهران: فیض کاشانی، 1379.
مشخصات ظاهری : 48 ص.
فروست : سیره عملی اهل بیت (ع)؛ 13.
شابک : 1600 ریال 964-403-025-7 : ؛ 2500 ریال( چاپ سوم) ؛ 4000 ریال: چاپ چهارم 978-964-403-025-3 : ؛ 50000 ریال(چاپ پنجم)
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
یادداشت : این کتاب در سال 1370 با عنوان " حضرت امام حسن عسکری (ع) " منتشر شده است.
یادداشت : چاپ سوم: 1382.
یادداشت : چاپ چهارم: 1386.
یادداشت : چاپ پنجم: 1388.
یادداشت : عنوان روی جلد: حضرت امام حسن عسکری علیه السلام.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
عنوان روی جلد : حضرت امام حسن عسکری علیه السلام.
عنوان دیگر : حضرت امام حسن عسکری (ع) .
موضوع : حسن بن علی (ع)، امام یازدهم، 232 - 260ق.
شناسه افزوده : سیره عملی اهل بیت (ع)؛ 13.
رده بندی کنگره : BP50/الف 4ح 6 1379
رده بندی دیویی : 297/9584
شماره کتابشناسی ملی : م 79-16400
ص: 1
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ چگونگی ولادت؛ سیره ی عملی امام؛ آثار امام: صلوات بر چهارده معصوم؛ شاگردان ممتاز امام؛ کلمات حکمت آمیز؛ شهادت امام

Share