دانلود کتاب و نرم افزار تفسیر قرآن برای جوانان

تفسير قرآن براي جوانان/ تاليف محسن قرائتی
دانلود کتاب و نرم افزار تفسیر قرآن برای جوانان

دانلود کتاب و نرم افزار تفسیر قرآن برای جوانان

دانلود کتاب و نرم افزار تفسیر قرآن نوشته محسن قرائتی ، کاری از موکز فرهنگی درسهایی از قرآن

موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴ -- ادبیات نوجوانان| رده بندی کنگره : BP۹۸/م۲ت۷ ۱۳۷۷| رده بندی دیویی : [ج]۲۹۷/۱۷۹| شماره کتابشناسی ملی : م ۷۷-۱۵۷۳۵| ص: ۱/

عناوین اصلی کتاب تفسیر قرآن برای جوانان شامل:

اشاره؛ پیشگفتار؛ درس۱: گفتگو با خدا؛ درس ۲: شناخت مؤمن و کافر؛ درس ۳: شناخت منافق؛ درس ۴: اعجاز قرآن؛ درس ۵: کرامت انسان؛ درس ۶: فرمان های الهی؛ درس ۷: نعمت آزادی؛ درس ۸: ذلت گناه؛ درس ۹: داستان گاو بنی اسرائیل؛ درس ۱۰: آرزوهای باطل؛ درس ۱۱: پیمان الهی؛ درس ۱۲: ویژگی های 

دانلود کتاب و نرم افزار تفسیر قرآن برای جوانان

همچنین شما می توانید برای مطالعه بیشتر و جامع درباره مباحث مهدوی به ویژه نامه های «قرآن صوتی حبل المتین» و «نرم افزار قرآن مبین» مراجعه نمایید.

پدیدآورنده: 
Share