مجموعه ارتباط موفق ۱۰ - طعنه و سرزنش/ استاد شجاعی و پناهیان

سرزنش و طعنه، حتی اگر به زبان جاری نشود؛ و فقط از درون شما، بگذرد نیـــز ؛ دیگران را از اطراف شما، پراکنده می کند! 

مجموعه ارتباط موفق ۱۰ - طعنه و سرزنش/ استاد شجاعی و پناهیان

سرزنش و طعنه حتی اگر فقط از درون شما، بگذره؛ دیگران رو نسبت به شما نا امن، و از اطراف تون پراکنده میکنه!

- بیاناتی از استاد محمد شجاعی و حجت الاسلام علیرضا پناهیان را در این زمینه بشنوید:

سرزنش و طعنه، حتی اگر به زبان جاری نشود؛ و فقط از درون شما، بگذرد نیـــز ؛ دیگران را از اطراف شما، پراکنده می کند! 

محال است، شما در جذب دیگران موفق باشید؛ مگر آنکه اهل سرزنش، طعنه و قضاوت نباشید.

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای مجموعه «ارتباط موفق» کلیک کنید. ❖❖❖❖

مجموعه ی ارتباط موفق ، قانون به قانون، تمام قوانین جذب قلوب انسانها و راهکارهای ارتباطات موفق خانوادگی، دوستی، اجتماعی، اقتصادی و .... را برایمان شرح خواهد داد.

ـ این مجموعه ی مهم در کسب مهارت های ارتباطی را، همراه با همه ی کسانی که مدیریت ارتباطات و محبوبیت شان برای شما، مهم است؛ نوش جان کنید.

موضوع: (راهکارهای کنترل ارتباطات خانوادگی، دوستی، اجتماعی، عاطفی و ... پیشگیری از شکست در انواع ارتباطات)

نه تنها پیشنهاد میکنیم که؛ این مجموعه را به هیچ وجه از دست ندهید، بلکه خواهش می کنیم تمام کسانی که آرامش، موفقیت و محبوبیت شان، برایتان ارزشمند است را، در آن شریک کنید.

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

پدیدآورنده: 
Share