مجموعه ارتباط موفق

مجموعه ارتباط موفق 48 - فریب و دروغ| اساتید شجاعی، رفیعی، قرائتی

مجموعه ارتباط موفق ۴۸ - فریب و دروغ| اساتید شجاعی، رفیعی، قرائتی

مجموعه ارتباط موفق 47 - میل به بدی| اساتید شجاعی، امام خمینی، عالی

مجموعه ارتباط موفق ۴۷ - میل به بدی| اساتید شجاعی، امام خمینی، عالی

مجموعه ارتباط موفق 46 - موانع جذب| اساتید شجاعی، فرهنگ

مجموعه ارتباط موفق ۴۶ - موانع جذب| اساتید شجاعی، فرهنگ

مجموعه ارتباط موفق 45 - حسادت | اساتید شجاعی، الهی قمشه ای

مجموعه ارتباط موفق ۴۵ - حسادت | اساتید شجاعی، الهی قمشه ای

مجموعه ارتباط موفق 44 - جذب و صدور محبت | اساتید شجاعی، عباسی ولدی

مجموعه ارتباط موفق ۴۴ - جذب و صدور محبت | اساتید شجاعی، عباسی ولدی

مجموعه ارتباط موفق 43 - کسالت و بی حوصلگی | اساتید شجاعی، رفیعی و کاشانی

مجموعه ارتباط موفق ۴۳ - کسالت و بی حوصلگی | اساتید شجاعی، رفیعی و کاشانی

مجموعه ارتباط موفق 42 - قیل و قال | اساتید شجاعی، پناهیان و رفیعی

مجموعه ارتباط موفق ۴۲ - قیل و قال | اساتید شجاعی، پناهیان و رفیعی

مجموعه ارتباط موفق 41 - قیل و قال | اساتید شجاعی، انوشه و اسلامی

مجموعه ارتباط موفق ۴۱ - قیل و قال | اساتید شجاعی، انوشه و اسلامی

مجموعه ارتباط موفق 40 - خرده گیری | استاد شجاعی و رائفی پور

مجموعه ارتباط موفق ۴۰ - خرده گیری | استاد شجاعی و رائفی پور

مجموعه ارتباط موفق 39 - عیب یابی | اساتید شجاعی و پناهیان

مجموعه ارتباط موفق ۳۹ - عیب یابی | اساتید شجاعی و پناهیان