نرم افزار/ امیرالمومنین علیه السلام اسوه وحدت

موضوع: 
امیرالمؤمنین اسوه وحدت

امیرالمؤمنین اسوه وحدت
مشخصات کتاب:
سرشناسه : واعظ زاده خراسانی محمد، 1304-
عنوان و نام پدیدآور : امیر المؤمنین اسوه وحدت/ محمد واعظ زاده خراسانی ؛ با نظارت و کوشش محمدسعید معزالدین
مشخصات نشر : [تهران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی معاونت تبلیغات و انتشارات 1373.
مشخصات ظاهری : 306 ص : نمونه
یادداشت : عنوان روی جلد: امیر المؤمنین اسوه وحدت.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
عنوان روی جلد : امیر المؤمنین اسوه وحدت.
موضوع : واعظزاده خراسانی محمد، 1304 - -- مصاحبه ها
موضوع : وحدت اسلامی شناسه افزوده : مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. معاونت تبلیغات و انتشارات
رده بندی کنگره : BP233/1 /و2پ 9
رده بندی دیویی : 297/482

عناوین اصلی کتاب شامل:
سخنی راجع به کتاب امیر المؤمنین و ترجمه آن؛ مقدمه مترجم؛ شمه ای از زندگی مؤلف کتاب امیر المؤمنین (ع)؛ پیشگفتار؛ بخش اول: امام (ع) در دوران نبوت؛ بخش دوم: امام (علی ع) در دوران خلفای سه گانه؛ بخش سوم: امام در دوران خلافت خویش؛ بخش چهارم؛ خاتمه

Share