نرم افزار/غدیر محور وحدت اسلامی

موضوع: 
غدیر محور وحدت اسلامی

غدیر محور وحدت اسلامی
مشخصات کتاب:
سرشناسه : رضوانی علی اصغر، ۱۳۴۱
عنوان و نام پدیدآور : غدیر محور وحدت اسلامی/ تالیف علی اصغر رضوانی.
مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمکران ۱۳۸۷.
مشخصات ظاهری : ۶۴ص.
فروست : سلسله مباحث یادمان غدیر.
شابک : ۶۰۰۰ ریال ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۳-۱۸۲-۷ ؛ ۶۰۰۰ ریال(چاپ دوم)
یادداشت : چاپ دوم : ۱۳۸۹ .
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس .
موضوع : غدیر خم
موضوع : وحدت اسلامی
شناسه افزوده : مسجد جمکران (قم)
رده بندی کنگره : BP223/5 /ر۶غ۴۳ ۱۳۸۷
رده بندی دیویی : ‮ ۲۹۷/۴۵۲
شماره کتابشناسی ملی : ۱۷۲۰۹۴۶
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه ناشر؛ پیشگفتار؛ انسجام تکوینی در صدر اسلام ؛ وصیّت پیامبران به پیروی از جانشین به حقّ ؛ وحدت حقیقی بر محور امام معصوم علیه السلام ؛ سنت الهی در امتحان امت ها؛ ایمان همراه با ولایت ؛ احتیاج به امام ناطق ؛ وظیفه ما در بیان حقایق ؛ علم پیامبرصلی الله علیه وآله به اختلاف امت اسلامی ؛ توجیه کلام هارون علیه السلام ؛ غدیر محور انسجام حقیقی ؛ طرح غدیر در راستای انسجام اسلامی ؛ غدیر از دیدگاه برخی از اهل سنت؛ برخی از شاعران غدیر از اهل سنت ؛ پیام های غدیر به جامعه اسلامی ؛ پی نوشت ها

Share