موشن گرافیک مشکلات منطقه ای (۴) - طلای سرخ

لیست
  • موشن گرافیک مشکلات منطقه ای (۴) - طلای سرخ
طلای سرخ را از ما ارزان می‌خرند و به ما گران می‌فروشند !.رئیس جمهور آینده باید به فکر صادرات غیرنفتی باشد. این قسمت : طلای سرخ

موشن گرافیک مشکلات منطقه ای (۴) - طلای سرخ

طلای سرخ را از ما ارزان می‌خرند و به ما گران می‌فروشند !.رئیس جمهور آینده باید به فکر صادرات غیرنفتی باشد. این قسمت : طلای سرخ

محصول خانه‌ طراحان انقلاب اسلامی | مجری طرح: گروه نسل آفتاب

بخش اول : موشن گرافیک مشکلات منطقه ای (۱) - اقتصاد زنبوری

بخش دوم : موشن گرافیک مشکلات منطقه ای (۲) - بیت کوین

بخش سومموشن گرافیک مشکلات منطقه ای (۳) - خرما

Share