موشن گرافیک دولت جوان حزب اللهی قسمت ۲

لیست
  • موشن گرافیک دولت جوان حزب اللهی قسمت ۲
شهید رجایی برای بهبود اوضاع یک نسخه بیشتر نداشت، و آن هم کار بی وقفه بود.

موشن گرافیک دولت جوان حزب اللهی قسمت ۲

شهید رجایی برای بهبود اوضاع یک نسخه بیشتر نداشت، و آن هم کار بی وقفه بود.

محصول خانه‌ی طراحان انقلاب اسلامی کارگردان: میلاد سلیمی

بخش اول :موشن گرافیک دولت جوان حزب اللهی - بخش اول

موشن گرافیک دولت جوان حزب اللهی قسمت 2

مطالب مرتبط و پیشنهادی : ویژه نامه انتخابهای تمدن ساز / ویژه انتخابات

Share