نرم افزار/ امین قافله نور - برگزیده شعر معاصر مذهبی درستایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

موضوع: 
مجموعه اشعار امین قافله نور

امین قافله نور: برگزیده شعر معاصر مذهبی درستایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
مشخصات کتاب:
سرشناسه : طاهریان، امیرمسعود، 1355 - ، گردآورنده
عنوان و نام پدیدآور : امین قافله نور: برگزیده شعر معاصر مذهبی درستایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله/ تنظیم و گردآوری امیرمسعود طاهریان
مشخصات نشر : مشهد: شرکت به نشر، 1382.
مشخصات ظاهری : ص 132
فروست : (شرکت به نشر؛ 474. برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)1)
شابک : 964-333-726-x(دوره) ؛ 964-333-734-0
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : کتابنامه: ص. [131] - 132
عنوان دیگر : برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)
موضوع : محمد(صلی الله علیه و آله)، پیامبر اسلام، 53 قبل از هجرت - 11ق. -- شعر
موضوع : شعر مذهبی -- قرن 14 -- مجموعه ها
موضوع : شعر فارسی -- قرن 14 -- مجموعه ها
شناسه افزوده : شرکت به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)
رده بندی کنگره : PIR4191/م35ط2
رده بندی دیویی : 8فا1/6208351
شماره کتابشناسی ملی : م 81-37956
عناوین اصلی کتاب شامل:
[مقدمات پژوهش]؛ آفرین محمد (صلی الله علیه و آله)؛ محمّد (صلی الله علیه و آله)؛ روح سرمدی ؛ لحظه تکوین قرآن ؛ پیغمبر خورشید و باران ؛ امین قافله نور؛ طلوع نگاه ؛ کوچ آفتاب ؛ مهی که بدرش مدام بدر است ؛ منظور از آفرینش ؛ طلوع از حرا؛ ترانه میلاد؛ جذبه مهر؛ تو آمدی ؛ دلیل خلقت آدم ؛ خاک نعلین توام ؛ رهاتر از نسیم ؛ پیامبر؛ در اوج حرا؛ آواز پر جبرئیل ؛ صدای سخن دل ؛ گل انسان ؛ شب ؛ رسول سبز تعهد؛ خواب خانقاه ؛ سرمه گفتار؛ صبح دگر؛ هبوط؛ هلا ستاره احمد! هلا ستاره صبح!؛ امامِ عاشقان، پیغمبر عشق ؛ نام محمد چو بری پاک بر؛ بعثت در میلاد؛ خاستگاه نور؛ کتاب نامه

Share