استوری| داستانک آبی برآتش

لیست
  • داستانک آبی برآتش
۲۸ تیرماه توقیف نفتکش انگلیسی توسط نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز

استوری| داستانک آبی برآتش

۲۸ تیرماه توقیف نفتکش انگلیسی توسط نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز
اقتدار ما آتش هر شری را خاموش خواهد کرد.

محصول خانه‌ی طراحان انقلاب اسلامی || کامپوزیت: موسسه هنری آب و آئینه

داستانک آبی برآتش

Share