دانلود کتاب و نرم افزار سرای گذر: دنیا از منظر امام علی علیه السلام

دانلود کتاب و نرم افزار سرای گذر: دنیا از منظر امام علی علیه السلام، نوشته:عزیزه فروردین، ناشر: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، چاپ:۱۳۸۰
دانلود کتاب و نرم افزار سرای گذر: دنیا از منظر امام علی علیه السلام

دانلود کتاب و نرم افزار سرای گذر: دنیا از منظر امام علی علیه السلام

دانلود کتاب و نرم افزار سرای گذر: دنیا از منظر امام علی علیه السلام، نوشته:عزیزه فروردین، ناشر: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، چاپ:۱۳۸۰.

دانلود کتاب و نرم افزار سرای گذر: دنیا از منظر امام علی علیه السلام

عناوین اصلی كتاب سرای گذر: دنیا از منظر امام علی علیه السلام شامل:

 • اشاره؛
 • مقدمه؛
 • پیش گفتار؛
 • فصل اول: حقیقت دنیا؛ [زیر فصل ها: ۱. معانی لغوی و اصطلاحی ۲. ماهیت حیات دنیوی ۳. زینت های دنیا ۴. اقبال و ادبار دنیا ۵. دنیا سرای آزمایش ۶. مال دنیا ۷. دنیا سرای گذر (کوچ) - خلاصه و جمع بندی]
 • فصل دوم: ستایش و مدح دنیا؛ [۱. تعریف از دنیا ۲. دنیای خوب پرهیزگاران ۳. منع از نکوهش دنیا ۴. ضرورت انتفاع از نعمت های الهی ۵. سرای عبرت آموزی و موعظه ۶. فریب انسان از خود، نه از دنیا - خلاصه و جمع بندی]
 • فصل سوم: نكوهش و مذمت دنیا؛[۱. دلیل نکوهش و مذمت ۲. دنیا و فراموشی مرگ ۳. بی وفایی دنیا ۴. زشتی دنیا ۵. عاقبت کار دنیا ۶. دار غرور و فریب ۷. دنیای فانی - خلاصه و جمع بندی]
 • فصل چهارم: دنیا پرستی و دنیا گرایی (حب دنیا)؛ [۱. مصادیق دوستی دنیا ۲. دلیل دنیا دوستی ۳. دنیاگرایی در دیدگاه مذاهب ۴. مفاسد دنیاگرایی ۵. تأثیر دنیادوستی بر قلب انسان ۶. سیمای دنیاپرستان - خلاصه و جمع بندی]
 • فصل پنجم: راه های مقابله با دنیازدگی؛[۱. یاد خدا ۲. یاد مرگ و آخرت گرایی ۳. پندپذیری و عبرت آموزی از سرگذشت دنیاداران ۴. شناخت حقیقت دنیا و ژرف اندیشی در امور دنیوی ۵. اصالت ندادن به دنیا ۶. خودآگاهی ۷. رهایی از هوای نفس ۸. راه های عملی مقابله با حبّ دنیا - خلاصه و جمع بندی]
 • فصل ششم: رابطه دنیا و آخرت؛[۱. آبادانی آخرت با تلاش دنیا ۲. دنیا، دار عمل و آخرت، سرای حساب ۳. محدودیت دنیا در مقایسه با آخرت ۴. زندگی دنیوی و زندگی اخروی ۵. دیدگاه ها ۶. جمع بین دنیا و آخرت - خلاصه و جمع بندی]
 • فصل هفتم: چگونگی برخورد انسان با دنیا؛[۱. رابطه ی انسان و دنیا ۲. پرهیز از ساده اندیشی در شناخت دنیا ۳. پرهیز از حرص به دنیا ۴. زهد ۵. پرهیز از ترک دنیا ۶. تقوا و بردباری ۷. ابعاد منفی و مثبت زندگی انسان ۸. دنیا و مواهب مادی ۹. خودسازی و آمادگی برای آخرت - خلاصه و جمع بندی]
 • فصل هشتم: دنیا و پیشوایان دین؛[۱. سیره ی پیامبران الهی ۲. سیره ی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ۳. علی علیه السلام و دنیا - خلاصه و جمع بندی]
 • فصل نهم: هدف نهایی زندگی؛[۱. کمال طلبی انسان ۲. زندگی هدف دار ۳. حقارت دنیا و عظمت انسان ۴. دنیابینی و آخرت طلبی ۵. هدف نهایی زندگی - خلاصه و جمع بندی]
 • فصل دهم: همراه با برنامه سازان؛[بررسی راه کارهای عملی دوری از دنیاگرایی اشاره بررسی راه کارهای عملی دوری از دنیاگرایی: (۱. دنیاگرایی در کلام امام خمینی رحمه الله ۲. دنیاگرایی در کلام مقام معظم رهبری ۳. توصیه های کلی ۴. پیشنهادهایی برای برنامه سازی ۵. محورهای مباحث کارشناسی (۱. روحانیت و راه کارهای عملی ۲. کارگزاران و گسترش فرهنگ ساده زیستی در جامعه ۳. دنیاگرایی از منظر روان شناختی و جامعه شناختی ۵. بررسی تجمل گرایی و درمان آن در قرآن و نهج البلاغه ۶. سؤالات مصاحبه ای ۷. سؤالات کارشناسی ۸. معرفی کارشناسان خبره با دیدگاه های مختلف))]
 • سخن پایانی؛ 

  هرگاه مسؤولان در قدرت طلبی و تجمل گرایی با همدیگر رقابت ورزند، این امر به فرهنگ عمومی تبدیل و فرهنگ علوی خدشه دار می شود.
  آن چه امام خمینی رحمه الله را محبوب دل ها کرده بود، ساده زیستی امام رحمه الله در تمام ابعاد آن بود. هنوز هم صدای امام در فضای کشورمان طنین انداز است که خطرات و آفات رفاه طلبی مسؤولان را بیان می کنند، رهبر انقلاب نیز بارها این مسأله را گوش زد کرده و بر ضرورت بی توجهی کارگزاران به تجملات دنیا تأکید ورزیده اند.
  رهبر معظم انقلاب، تجمل گرایی را همانند میکروب، تکثیر شونده و مُسری می دانند که از ناحیه مسؤولان به جامعه سرایت می کند و با توجه به نقش الگویی مسؤولان، آن چه می تواند عامل حفظ و تداوم انقلاب باشد، ساده زیستی مسؤولان و پرهیز آنان از منش و روش کاخ نشینی و تجمل گرایی است.
  خدمت گزاری با تجمل گرایی قابل جمع نیست. مگر می توان درد مردم را در زندگی نداشت و از تمام امکانات برخوردار بود و خود را خدمت گزار نیز نامید.
  مشکل اصلی جامعه ی ما، بی کاری، فقر، تورم و مشکل معیشتی نیست، بلکه مشکل اصلی، نابرابری و توزیع نادرست امکانات و زراندوزی و رفاه طلبی برخی مسؤولان است که عرصه را بر مردم تنگ می کند.
  رفاه طلبی و قدرت مداری برخی از مسؤولان، می تواند بذر نارضایتی و نفاق را در متن جامعه بکارد و در این صورت است که حاکمیت ارزش های اسلامی و انقلابی زیر سؤال می رود.
  بنابراین، در چنین جامعه ای، ارزش های اسلامی، آرمان های برتر و مکارم اخلاقی جایی نخواهند داشت. تنها با عملکرد مسؤولان و روحانیان است که مردم می توانند به این باور برسند که آن چه اقتدار می آورد و ارزش می آفریند، بی اعتنایی به تجملاّت مادی است.

 • فهرست منابع و مآخذ.
پدیدآورنده: 
Share