هدف زندگی

دانلود کتاب و نرم افزار سرای گذر: دنیا از منظر امام علی علیه السلام

دانلود کتاب و نرم افزار سرای گذر: دنیا از منظر امام علی علیه السلام

دانلود کتاب و نرم افزارعقاید شیعه

دانلود کتاب و نرم افزار عقاید شیعه

 علیرضا پناهیان

هدف - آخرش که چی؟ - حجت الاسلام استاد پناهیان

متن سخنرانی :

هدف‌گذاری

کسی که درکی از مراحل خلقت ندارد، هدف زندگی را هم نمی فهمد

فرصت پروانه شدن

فرصت پروانه شدن - سیدحسن موسوی

هدف حیات زمینی آدم

نویسنده: اصغر طاهرزاده
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷ 
انتشارات:گروه فرهنگی المیزان