تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام 

موضوع: 
تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام

تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام 
مشخصات کتاب:

عنوان : تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(علیه السلام)
پدیدآورندگان : استادی، رضا، ۱۳۱۶-(پدیدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الکترونیکی
زبان : فارسی
صاحب محتوا : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
توصیفگر : تفسیر قرآن
امام حسن عسگری(علیه السلام)
وضعیت نشر : قم: مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، ۱۳۸۷
شناسه : oai:tebyan.net/2883
تاریخ ایجاد رکورد : ۱۳۸۷/۱۰/۱۴
تاریخ تغییر رکورد : ۱۳۸۷/۱۰/۱۴
تاریخ ثبت : ۱۳۸۹/۶/۲۸
عناوین اصلی کتاب شامل:
تفسیر امام حسن عسکری؛ المصادر و المآخذ؛ پی نوشت

Share