خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۱۰ / حقیقت وجود انسان

فرمول خلقت انسان، فرمول پیچیده ای نیست، تنها یک موضوع حقیقت وجود انسان را روشن می کند و آن...

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۱۰ / حقیقت وجود انسان

قسمت دهم از سری مجموعه صوتی خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد... (متن جلسه دهم)

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 10 / حقیقت وجود انسان

دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند                     گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

آسمان بار امانت نتوانست کشـــــید                     قرعـــه کار به نام من دیوانه زدند

 

  فرمول خلقت انسان، فرمول پیچیده ای نیست، تنها یک موضوع حقیقت وجود انسان را روشن می کند و آن، این است؛

-  برای دریافتِ "پیامِ بی نهایت" از سمتِ "الهی بی نهایت" نیاز به "مخلوقی با ظرفیتِ وجودی بی نهایت" بود که می بایست پیام رسانی "بی نهایت" آن را می رساند.

آن پیامِ بی نهایت چه بود؟ - پیام رساننده ی بی نهایت که بود؟ - و آن مخلوقِ بی نهایت کیست؟

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 9 / سقوط

برای دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید

برای دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید

پدیدآورنده: 
Share