خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۲۵ / پوچگرایی و شاهراه

بزرگترین خسران، فاصله گرفتن از محبت اهل بیت علیهم السلام است.

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۲۵ / پوچگرایی و شاهراه

قسمت بیست و پنجم از سری مجموعه صوتی خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد... (متن جلسه بیست و پنجم)

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 25 / پوچگرایی و شاهراه

بزرگترین خسران، فاصله گرفتن از محبت اهل بیت علیهم السلام است.

❖ دلیل احساس هایی مانند پوچی، تنهایی، تحقیر، خوار شدن، احساس ذلت و...

    - که گریبانگیر زندگی انسان در برهه های مختلف زندگی می شود چیست؟
    - انسان محکوم به تجربه چنین احساس هایی ست مگر اینکه؛ بتواند شاهراه را از بیراهه تشخیص دهد.

 ⫸ مقصود از شاهراه چیست؟

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

برای دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید

برای دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید

پدیدآورنده: 
Share