مهمترین وظایف معلمان و مربیان در تربیت حواس

تعداد کلمات ۳۰۳ / تخمین زمان مطالعه ۳ دقیقه
مهمترین وظایف معلمان و مربیان در تربیت حواس
اولین امر ضروری برای معلم این است که در سلامت و آزمایش حواس دانش آموزان و شایستگی آنها برای ادراک حسی بکوشد و کمترین کارش در این خصوص، این است که در تدریس دانش آموزان مبتلا به ضعف بینایی یا شنوایی را رعایت کند

مهمترین وظایف معلمان و مربیان در تربیت حواس

در این نوشتار قصد داریم مهمترین وظایف معلمان و مربیان در تربیت حواس بررسی کنیم، با ضیاءالصالحین همراه باشید تا در این مورد بیشتر بخوانید.

مهمترین وظایف معلمان و مربیان در تربیت حواس

مهمترین وظایف معلمان در تربیت حواس ؛ 

۱- اولین امر ضروری برای معلم این است که در سلامت و آزمایش حواس دانش آموزان و شایستگی آنها برای ادراک حسی بکوشد و کمترین کارش در این خصوص، این است که در تدریس دانش آموزان مبتلا به ضعف بینایی یا شنوایی را رعایت کند و آنان را در جای از کلاس قرار دهد که نوشته ها و گفته های او را بهتر ببینند و بشنوند.
۲- بعد از آزمایش، باید تمام عوامل مؤثر در تربیت ادراک را در تدریس خود ، در نظر بگیرد . حداکثر کوشش را در تحریک دانش آموزان ، با تشویق آنان به درس با روشهای مناسب و طبیعی ،مبذول دارد .
۳- معلم باید در تدریس ، روش تجزیه و تحلیل بعد ترکیب را در پیش بگیرد یعنی با روش استقرایی تدریس کند.
۴- بهتر است قواعد اساسی تدریس را که هربرت اسپنسر وضع کرده است ،که پیروی از این قواعد معلم را در تربیت حواس کودکان کمک می کند :

الف - از مطالب ساده آغاز کردن و به مطالب مرکب و پیچیده رسیدن.
ب- از اشیای محسوس به اشیا و مسائل نامحسوس رفتن.
ج- از راه آزمایش به علتها و دلیل ها پی بردن.

۵- تنها پیروی از قواعد برای تربیت حواس کافی نیست بلکه باید به دانش آموزان حداکثر آزادی در فعالیت های درسی داده شود.

* فروبل مربی بزرگ آلمانی در خطاب به معلمان می گوید : « بیایید با کودکان خود زندگی کنیم » و « بگذارید کودک به عمل و تجربه خود یاد بگیرد» *

مهمترین وظایف معلمان و مربیان در تربیت حواس

منبع: دانشنامه رشد

مطالب پیشنهادی: حقوق متقابل معلم و شاگرد

پدیدآورنده: 
Share