نرم افزار/ دین مسیح و زندگانی زکریا، یحیی، مریم و عیسی(علیهم السلام) از دیدگاه قرآن و حدیث

موضوع: 
دین مسیح و زندگانی زکریا، یحیی، مریم و عیسی(علیهم السلام) از دیدگاه قرآن و حدیث

دین مسیح و زندگانی زکریا، یحیی، مریم و عیسی (ع)از دیدگاه قرآن و حدیث
مشخصات کتاب:
سرشناسه : امین، سیدمهدی، 1316 - گردآورنده
عنوان و نام پدیدآور : دین مسیح و زندگانی زکریا، یحیی، مریم و عیسی (ع) از دیدگاه قرآن و حدیث / به اهتمام مهدی امین ؛ با نظارت محمد بیستونی.
مشخصات نشر : تهران: بیان جوان؛ مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر 1389.
مشخصات ظاهری : 246 ص. .م س 14/5 × 10
فروست : تفسیر موضوعی المیزان؛ [ج.] 24.
شابک : 978-964-5640-69-7
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : این کتاب بر اساس کتاب "المیزان فی تفسیرالقرآن" تالیف محمدحسین طباطبایی است.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
عنوان دیگر : المیزان فی تفسیرالقرآن.
موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن 14
موضوع : مسیحیت در قرآن
شناسه افزوده : بیستونی محمد، 1337 - شناسه افزوده : طباطبائی محمدحسین 1281 - 1360 . المیزان فی تفسیر القرآن
شناسه افزوده : شرکت به نشر ( انتشارات آستان قدس رضوی)
شناسه افزوده : تفسیر موضوعی المیزان؛ [ج.] 24.
رده بندی کنگره : BP98 /‮الف 83ت7 24.ج 1389
رده بندی دیویی : 297/179
شماره کتابشناسی ملی : 1211584
عناوین اصلی کتاب شامل:
فهرست مطالب؛ تقدیم به؛ متن تأئیدیه حضرت آیه اللّه محمد یزدی؛ متن تائیدیه حضرت آیه اللّه مرتضی مقتدایی؛ متن تأییدیه حضرت آیه اللّه سیدعلی اصغردستغیب نماینده محترم خبرگان رهبری دراستان فارس؛ مقدمه ناشر؛ مقدمه مؤلف؛ فصل اول :زکریای نبی علیه السلام؛ فصل دوم :حضرت یحیی علیه السلام(معجزه ای مقدمه تولد عیسی علیه السلام )؛ فصل سوم :حضرت مریم علیهاالسلام صدّیقه قانته؛ فصل چهارم :حضرت عیسی علیه السلام از تولد تا رسالت؛ فصل پنجم:وظایف اصلی رسالت عیسی علیه السلام؛ فصل ششم:شریعت عیسی و انجیل او؛ فصل هفتم:معجزات عیسی علیه السلام

Share