خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۵۴ / چگونه هنجارهای الهی ما را به غایت می رسانند؟

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی / عشق محمد بس است و آل محمد

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۵۴ / چگونه هنجارهای الهی ما را به غایت می رسانند؟

قسمت پنجاه و چهارم از سری مجموعه صوتی خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد... (متن جلسه پنجاه و چهارم)

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 54 / چگونه هنجارهای الهی ما را به غایت می رسانند؟

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

عشق محمد بس است و آل محمد

❖    به خدا که نمی شود دست یافت! نه او را می توان دید! و نه کسی او را دیده، که توصیفش کرده باشد!

      -  من چگونه می توانم شبیه کسی باشم و به اخلاقش متخلق شوم، وقتی نه می توانم ببینمش، و نه می توانم جزئیات اخلاق او را بشناسم؟

 ⫸  اینهمه احکام و باید و نباید چگونه می تواند مرا به هدف خلقتم برساند؟

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید.

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

پدیدآورنده: 
Share