چهار خورشید در ایران

حضرت عبد العظیم حسنی (علیه السلام)

ارقام نشانگر اين است که حدود 8000 امامزاده در اقصي نقاط ايران مدفونند که از بين اين تعداد چهار تن به عنوان امامزادگان معلوم النسب و لازم التعظيم مورد توجه بيشتري قرار دارند که در ذيل به آن اشاره خواهد شد.
1- حضرت علی بن امام محمد باقر(علیه السلام) فرزند بلافصل امام باقر (علیه السلام) و برادر امام جعفر صادق(علیه السلام) مدفون در مشهد اردهال
2- حضرت معصومه(سلام الله علیها) دخت امام موسي کاظم(علیه السلام) و خواهر امام رضا(علیه السلام) مدفون در شهر مقدس قم
3- حضرت احمد بن موسی (علیه السلام) معروف به شاه چراغ مدفون در شيراز 
4- حضرت عبدالعظيم حسنی که چند نسل ايشان به امام حسن مجتبی(علیه السلام) منتسب است.

Share