نوحه انا ام البنین با صدای محمد الجنامی

دریافت ویدئو
دانلود فایلاندازه
فایل نوحه انا ام البنین با صدای محمد الجنامی18.83 مگابایت
نوحه انا ام البنین با صدای محمد الجنامی و شعری از مرحوم کاظم منظور الکربلائی به مناسبت رحلت حضرت ام البنین سلام الله علیها منتشر شد.

نوحه انا ام البنین با صدای محمد الجنامی

نوحه انا ام البنین با صدای محمد الجنامی و شعری از مرحوم کاظم منظور الکربلائی به مناسبت رحلت حضرت ام البنین سلام الله علیها منتشر شد.

میکس: احمد البرمکی - مونتاژ: محمد عباس الشيخ || هيئت أم البنين مسجد و حسينيه ائمة سامراء (علیهم السلام) ، مجالس وفات ام البنين عليها السلام  1442 ه.ق || المكان | العراق - بغداد - مدينة الصدر ق ٧٢

نوحه انا ام البنین با صدای محمد الجنامی

متن نوحه

حکی لو صحت یحسین یبنی
آنه ام البنین و دهری ذبنی
فکد الاربعه یهون
وحسین السبانی
آنه ام البنین و دهری ذبنی

اتعبت وسهرت اللیالی واعلگت شمعه وجودی
حتی ربیت البنین الاربعه البیهم سعودی
معاهده و گصدی برباهم اوفی الزهره عهودی
بدمهم ترانی تبرعت ... للزهره و بعهدی صدگت
وظینیت بحسین اسلمت ... وبحیاة حسین زودی

فگد الاربعه ما هدم بیتی
لو بحسین ملزومه ثنیتی
وسلون اصبر شلون  وحسین السبانی
آنه ام البنین و دهری ذنبی

حکی لو صحت یحسین یبنی
فکد الاربعه یهون
وحسین السبانی
آنه ام البنین و دهری ذبنی

صدگ ساهرت اللیالی وامردت روحی برباهم
وصدگ صاروا بالفراسه اسباع ما واحد لواهم
وصدگ خیم عالحرایب بید ابو فاصل لواهم
واذخرت بالدنیا اذخرت   عیناج صاحوا لو صحت
ضحیتهم و اتاملت    اشتری حسین بدماهم

فگد الاربعه نشف ادموعی
واعله حسین متکسره ضلوعی
وصدر حسین مسحون   وحسین السبانی

حکی لو صحت یحسین یبنی
آنه ام البنین و دهری ذبنی
فکد الاربعه یهون
وحسین السبانی

شلون صفوه مجد من المرتضی الباری اصطفاهم
ونزه من الدنس حجری و کفل من حیدر ولاهم
وطهم الباری حلیبی وامزجت روحی بغذاهم
و غرست بیهم غانمه    وصاروا سباع الملحمه
ولحسین مهجه فاطمه    گلبی ولسانی هداهم

وعن الاربعه لا تنشدونی
وبیهم یا خلگ لا تغجعونی
وعن الاربعه لا تنشدونی
وبیهم یا خلگ لا نغجعونی
فازوا خل یفوزون    وحسین السبانی

حکی لو صحت یحسین یبنی
آنه ام البنین و دهری ذبنی
فکد الاربعه یهون
وحسین السبانی

یا بشر من تصد عینی لبو السجاد و جماله
چان تشاهد محمد یزهر بنور الرساله
وآنه وصیتالتوزم بالعلم یکفل اعیاله

والکفل سبع الگنطره    والظعن لارض الطف سری
و ا ادری بحسین شچره بحسین شجره و بالتعهد بالکفاله

بس یسلم حسین من المنایه
خلها تروح شبانی ضحایه
و عنهم لا تنشدون و حسین السبانی

آنه ام البنین ودهری ذنبی
حکی لو صحت یحسین یبنی
فکد الاربعه یهون
وحسین السبانی

آه یا غربت علیل حسین من رد للمدینه
وبشر ابن حذلم ینادی بنایبات الطف عمینه
وسمع صوت ام البنین تصیح وین حسین وینه
یا بسر وضح لی الخبر   وخبرنی بحسین اشسدر
کاللها شبلح عالنهم ...  کطعوا ایساره و یمینه

صاحت فدوه لحسین و وجوده
لو عباس تتکطع ازنوده

والچفین لتکون    وحسین السبانی
حکی لو صحت یحسین یبنی
آنه ام البنین و دهری ذبنی
فکد الاربعه یهون
وحسین السبانی
آنه ام البنین و دهری ذبنی

نوحه انا ام البنین با صدای محمد الجنامی

مطالب پیشنهادی ویژه نامه مادر ماه

Share