پوستر/حماسه ۹ دی در نگاه رهبری

پوستر/حماسه 9 دی در نگاه رهبری

حماسه ۹ دی در نگاه رهبری:

- روز همرنگ شدن ملت بزرگ ایران بر علیه فتنه های تفرقه افکن دشمنان اسلام. (۱۳۸۸/۱۰/۰۹ ه.ش)

- مردم ما در مقابله‌ با فتنه ، خودشان به پا خاستند. نهم دی در سرتاسر کشور مشت محکمی به دهان فتنه ‌گران زد. این کار را خود مردم کردند. این حرکت یک حرکت خودجوش بود، این خیلی معنا دارد، این نشانه‌ی این است که این مردم بیدارند، هشیارند (۱۳۸۹/۱۰/۰۸ ه.ش)

Share