روز بصیرت

انقلابی ­نما در کلام ولایت

انقلابی نمایی در کلام ولایت

روز بصیرت ؛ حماسه 9 دی

حماسه 9 دی

9 دی ، روز حماسه و بصیرت حسینی

نرم افزار اندروید/ 9 دی

نرم افزار اندروید ، روز بصیرت

ویژه حماسه 9 دی

جنگ نرم

یکی از اشتباهاتی که در ادبیات فارسی ما صورت گرفته، این است که ما جنگ و صلح را روبه روی هم قرار می دهیم؛ اما قرآن این اشتباه را برنمی تابد.

مقام معظم رهبری

کلیپ/عظمت حرکت مردم

پاورپوینت/ ستارگان بصیرت

پاورپوینت/ ستارگان بصیرت

مقام معظم رهبری

تاکنون از خود پرسیده ایم چه عواملی باعث میشود برخی افراد دچار بی بصیرتی شده، نتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند؟ به­راستی برای گم نکردن راه چه باید کرد؟

یا مهدی عجل الله

دو.  فرا رسایی چند بعدی (كمال نهایی و كمالات فرعی)

یا مهدی عجل الله

تقسیم تربیت به دو بخش عقلانی و اخلاقی، در فلسفة جدید تعلیم و تربیت نیز مورد توجه قرار گرفته است.