خواندن سوره سجده دار برای زن حائض + نظر مراجع تقلید

احکام بانوان؛
خواندن سوره سجده دار برای زن حائض + نظر مراجع تقلید
چند کار بر جنب و حائض حرام است :.. خواندن یکى از آیات سجده؛ و مطابق نظر برخی از مراجع خواندن غیر آیه سجده، از سوره سجده، مانعى ندارد.

خواندن سوره سجده دار برای زن حائض + نظر مراجع تقلید

در این نوشتار از سری احکام بانوان، احکام و مباحث خواندن سوره سجده دار برای زن حائض مطابق نظر و فتوای مراجع معظم تقلید خدمت شما تقدیم میگردد....

فهرست مطالب این صفحه :

 1. خواندن قرآن هنگام عادت ماهانه
 2. کراهت خواندن قرآن برای حائض
 3. خواندن سوره سـجده دار برای حائض
 4. استماع سوره سجده دار برای حائض
 5. استفتائات رهبری
 6. استفتائات آیت الله مکارم شیرازی
  1. حجاب خانمها در سجده واجب و سجده های مستحب قرآن
  2. زن حائضی که به آیات سجده گوش داده [سجده های واجب قرآن]
  3. خواندن آیات قرآن توسط زن حائض
 7. استفتائات آیت الله سیستانی

خواندن سوره سجده دار برای زن حائض + نظر مراجع تقلید

⮜ 1. خواندن قرآن هنگام عادت ماهانه

تمام چیزهایی که بر جنب حرام است بر حائض نیز حرام است که در احکام جنابت گفته شد.[توضیح المسائل مراجع، ج 1، مساله 450، ص 276،  نظر حضرت امام خمینی (رحمه الله)]

✹ خواندن سوره ای که سجده واجب دارد و آن چهار سوره است:

اول: سوره 32 قرآن، الم تنزیل

دوم: سوره 41، حم سجده

سوم: سوره 53، والنجم

چهارم: سوره 96، إقرء

اگر یک حرف از این چهار سوره را هم بخواند حرام است.}[توضیح المسائل مراجع، ج 1، مساله 355، ص 225، قسمت پنجم، نظر حضرت امام خمینی (رحمه الله)]

آیت الله مکارم شیرازی: خواندن یکی از آیات سجده حرام است. ولی خواندن غیر آیه سجده از سوره سجده مانعی ندارد. سوره هایی که سجده واجب در آن است چهارتاست: ( نجم، إقرء، حم سجده و الم تنزیل)

آیات عظام: خوئی، گلپایگانی، صافی، سیستانی و تبریزی: خواندن هر یک از آیات سجده واجب و آن در چهار سوره است : نجم، سجده، فصلت و إقرء، حرام است.[توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 227]

✹ اما چیزهائی که بر حائض و جنب مکروه است:

خواندن بیشتر از 7 آیه از سوره هائی که سجده واجب ندارد.[توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 227، نظر حضرت امام خمینی رحمه الله]

آیت الله بهجت قدس سره: خواندن بیشتر از 7 آیه تا 70 آیه از سوره هائی که سجده واجب ندارد بنابر احوط، ولی بیشتر از 70 آیه کراهت شدیدتری دارد...[توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 228]

آیت الله مکارم شیرازی: خواندن بیشتر از 7 آیه از قرآن، حتی از سوره هائی که سجده واجب ندارد.[توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 228]

خواندن سوره سجده دار برای زن حائض + نظر مراجع تقلید

⮜ 2. کراهت خواندن قرآن برای حائض [معناى کراهت در ذیل عنوان «مستحبات حائض» آمده است]

⮘ پرسش ۱۶۲: مى دانیم که خواندن قرآن به جز سوره هاى سجده دار براى زن حائض مکروه است؛ آیا این به این معناست که ترک تلاوت قرآن بهتر است؟

همه مراجع[دفتر: همه مراجع]: براى زن حائض خواندن قرآن (به جز سوره هاى سجده دار) بهتر از ترک آن است؛ هر چند ثواب آن از ثواب خواندن قرآن توسط زن پاک، کمتر است.

خواندن سوره سجده دار برای زن حائض + نظر مراجع تقلید

⮜ 3. خواندن سوره سـجده دار برای حائض

⮘ پرسش ۱۶۳: آیا براى زن حائض تنها خواندن آیه سجده دار حرام است؛ یا علاوه بر آن خواندن بقیه سوره نیز حرام است؟

آیات عظام امام، بهجت، فاضل و نورى: علاوه بر خواندن آیه سجده دار، خواندن بقیه آن سوره نیز حرام است.[العروة الوثقى، ج ۱، احکام الحائض، م ۴۲]

آیات عظام تبریزى، خامنه اى، سیستانى، صافى و مکارم: تنها خواندن آیه سجده دار، حرام است و خواندن بقیه سوره حرام نیست.[توضیح المسائل مراجع، م ۳۵۴؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، ۱۹۹]

آیه اللّه وحید: خواندن آیه سجده دار، حرام است و بنابر احتیاط واجب، خواندن بقیه سوره نیز حرام است.[وحید، توضیح المسائل، م ۳۶۱]

خواندن سوره سجده دار برای زن حائض + نظر مراجع تقلید

⮜ 4. استماع سوره سجده دار برای حائض

⮘ پرسش ۱۶۴ . آیا خانم هاى حافظ قرآن، مى توانند در ایام عادت، با استفاده از نوار و سى دى هاى قرآنى، به سوره هاى سجده دار گوش فرادهند؟

همه مراجع: آرى، گوش دادن به تلاوت سوره هاى سجده دار اشکال ندارد؛ ولى اگر به آیه سجده دار گوش دهد، باید سجده آن را به جا آورد.[العروة الوثقى، ج ۱، احکام الحائض، الثالث و م ۲]

 

⮘ پرسش ۱۶۵: آیا زن حائض مى تواند در مجالس ختم قرآن شرکت کند و تنها به قرآن گوش فرا دهد، بى آنکه خودش تلاوت کند؟

همه مراجع: آنچه که بر زن حائض حرام است، تنها خواندن سوره هاى  سجده دار است؛ ولى گوش دادن به آن اشکال ندارد و اگر به آیه سجده دار گوش دهد، باید سجده آن را به جا آورد.[العروة الوثقى، ج ۱، احکام الحائض، الثالث و م ۲. احکام بانوان، پرسمان.]

✹ تبصره: در اینکه براى زن حائض خواندن سوره هاى سجده دار حرام است یا تنها خواندن آیه سجده دار بین مراجع تقلید اختلاف نظر هست که در جاى خود بیان شد.

مطابق نظر مقام معظم رهبری مدظله العالی

⮋ 5. مطابق نظر مقام معظم رهبری مدظله العالی [برگرفته از استفتائات مقام معظم رهبری

⮘ سوال ۱۹۹: آیا خواندن سوره‏ هایی که سجده واجب دارند، بر جنب حرام است؟

جواب: از جمله کارهایى که بر جنب حرام است، خواندن خصوص آیات سجده این سوره ‏ها است، ولى خواندن سایر آیات از این سوره ‏ها اشکال ندارد.

⮘ سوال: اگر زنى داراى عادت ماهانه حیض باشد، آیا قرآن خواندن براى آن زن جایز است؟

جواب: خواندن قرآن به جز آیاتى که سجده واجب دارد براى حائض جایز است اگر چه کراهت دارد.

مطابق نظر آیت الله مکارم شیرازی

⮋ 6. مطابق نظر آیت الله مکارم شیرازی [استفتائات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

⮜ 6.1. حجاب خانمها در سجده واجب و سجده های مستحب قرآن

⮘ پرسش: آیا هنگام سجده هایی مانند (سجده زیارت عاشورا و سجده های مستحب و همچنین سجده های واجب قرآن ) باید وضو داشته باشیم و حتما حجاب را رعایت کنیم ؟

پاسخ: خیر؛ وضو گرفتن واجب نیست و داشتن حجاب لازم نیست .

⮜ 6.2 زن حائضی که به آیات سجده گوش داده [سجده های واجب قرآن]

⮘ پرسش: گوش دادن زن حائض به سوره و آیه ای که سجده واجب دارد چه حکمی دارد؟

پاسخ: گوش دادن جایز است، و اگر آیه سجده را بشنود باید در همان حال سجده کند.

⮜ 6.3  خواندن آیات قرآن توسط زن حائض

⮘ پرسش: در زمان حیض آیا تلاوت آیات قرآن بایستی محدود به ۷ آیه شود مثل جنابت یا خیر؟

پاسخ: لازم نیست به هفت آیه قناعت شود بلکه می تواند تمام آیات قرآن به استثنای آیات چهارگانه ای که سجده واجب دارد را تلاوت کند البته باید مواظب باشد جایی از بدنش تماس مستقیم با خط قرآن نداشته باشد.

✹ مسأله ـ پنج کار بر جنب حرام است :…پنجم:خواندن یکى از آیات سجده؛ ولى خواندن غیر آیه سجده، از سوره سجده، مانعى ندارد.

مطابق نظر آیت الله سیستانی

⮋ 7. مطابق نظر آیت الله سیستانی [از استفتائات آیت الله سیستانی]

⮘ پرسش: آیا بانوان حائض می توانند بیشتر از هفت آیه از قرآن بخوانند به جز آیات سجده و اگرچنان کاری جایز و مکروه باشد معنی کراهت آن چیست؟

پاسخ: خواندن بیش از هفت آیه از قرآن که سجده واجب ندارد به گفته جمعی از فقها کراهت دارد و معنای کراهت در اینجا کمتر بودن ثواب می باشد.

⮘ پرسش: قرائت سوره فصلت وسجده آن برای زن حائض چه حکمی دارد؟

پاسخ: اشکال ندارد وفقط آیاتی که سجده واجب دارد نباید خوانده شود.

⮘ پرسش: خانم هایی که عذر شرعی دارند به هنگام خواندن قران در برخورد با آیات سجده چگونه باید عمل نمایند؟
آیا آیه را نخواند؟ یا سوره ای که در ان آیه سجده است را نباید بخواند؟

پاسخ: فقط همان چهار آیه ای که سجده واجب دارد نخواند و خواندن آیات دیگر ان سوره ها اشکال ندارد.

⮘ پرسش: برای خانمها در عادت ماهیانه مربوط به سوره های سجده دار باید کل سوره را سجده کند؟

پاسخ: فقط برای آیه سجده دار سجده لازم است، البته خواندن آیات سجده در هنگام عادت ماهانه جایز نیست.

⮘ پرسش: خواندن قرآن ، تفسیر قرآن و حفظ قرآن در ایام حیض چه حکمی دارد؟ در رساله نوشته شده است که خواندن بیش از 7 آیه کراهت دارد آیا به این معنی است که نباید خوانده شود؟

پاسخ: خواندن قرآن و سایر دعاها برای زن حائض جایز است مگر آیات سجده واجب.
و سجده هاى واجب در سوره (سجده) آیه 15، و سوره (فصلت) آیه 37، و سوره (النجم) آیه 62، و سوره (علق) آیه 19 مى باشد.
و خواندن بیش از هفت آیه از قرآن که سجده واجب ندارد به گفته جمعی از فقها کراهت دارد و معنای کراهت در اینجا کمتر بودن ثواب می باشد.

Share