خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 72

دانلود هفتاد و دومین قسمت از سلسله مباحث خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 72

در این بخش از ضیاءالصالحین، قسمت هفتاد و دوم از سلسله مباحث خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی را با علاقه مندان به اشتراک می گذاریم.

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 72

آزاد شو از بند خویش زنجیر را باور نکن
اکنون زمان زندگیست تاخیر را باور نکن

خود را ضعیف و کم ندان،تنها در این عالم ندان
تو شاه کار خالقی تحقیر را باور نکن

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 72

 ❖ انسان، ذاتاً آزاد آفریده شده و آزادی را دوست دارد !
    - گاهی ازدواج می کند، تا آزاد شود!
   - گاهی به طلاق روی می آورد، تا آزاد شود!
   - گاهی انواع بی قیدی ها را تجربه می کند، تا آزاد شود!
   - گاهی تمام اعتقاداتش را زیرپا می گذارد، تا آزاد شود!

   حال، یک سؤال؛
     انسان بعد از تمام این تجربه ها، طعم آزادگی، سَبُکی یا پرواز را چشیده است؟
     آیا از سطح افسردگی ها و ناآرامی های انسان، کاسته شده است؟

 

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید.

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

Share