استوری | بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

دریافت ویدئو
دانلود فایلاندازه
فایل استوری | بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی7.99 مگابایت
در این بخش، کلیپ زیبایی را به مناسبت سالروز بزرگداشت حكیم ابوالقاسم فردوسی مشاهده می فرمایید.

استوری | بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

در این بخش از ضیاءالصالحین، کلیپ استوری زیبایی را به مناسبت سالروز بزرگداشت استاد سخن و ادب فارسی حكیم ابوالقاسم فردوسی مشاهده می فرمایید.

استوری | بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

جهت دسترسی به مطالب مرتبط  با حکیم ابوالقاسم فردوسی کلیک کنید.

پدیدآورنده: 
Share