فیلم/ گفتگو با مجید انتظامی درباره زندگی و برخی آثارش

دریافت ویدئو
در این گفتگو به موسیقی آثار زال و سیمرغ (بچه های کوه آلپ)، بوی پیراهن یوسف، از کرخه تا راین و آژانس شیشه ای اشاره می شود.

فیلم/ گفتگو با مجید انتظامی درباره زندگی و برخی آثارش

گفتگوی صمیمی با مجید انتظامی درباره زندگی و برخی آثارش در این گفتگو به موسیقی آثار زال و سیمرغ (بچه های کوه آلپ)، بوی پیراهن یوسف، از کرخه تا راین و آژانس شیشه ای اشاره می شود.

A Delightful conversation with Majid Entezami about some of his works inclouding Zal and Simourgh , The Fragrance of Yousef's Shirt , The Glass Agency , and From Karkheh to Rhein

فیلم/ گفتگو با مجید انتظامی درباره زندگی و برخی آثارش

مطالب مرتبط :

فیلم سینمایی بوی پیراهن یوسف 1374 با کیفیت عالی

فیلم سینمایی از کرخه تا راین ابراهیم حاتمی کیا با کیفیت بالا

فیلم سینمایی آژانس شیشه ای 1376

Share