ببینید | شاخصه های دنیاگرایی - حجت الاسلام ماندگاری

دریافت ویدئو
دانلود فایلاندازه
فایل شاخصه های دنیاگرایی - حجت الاسلام ماندگاری92.59 مگابایت
موضوع: 
بیانات شیوای حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری با موضوع "شاخصه های دنیاگرایی"

ببینید | شاخصه های دنیاگرایی - حجت الاسلام ماندگاری

در این بخش از ضیاءالصالحین، بیانات شیوای حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری را با موضوع "شاخصه های دنیاگرایی" به مدت 37 دقیقه مشاهده می فرمایید.

ببینید | شاخصه های دنیاگرایی - حجت الاسلام ماندگاری

جهت دسترسی به مجموعه بیانات حجت الاسلام ماندگاری کلیک کنید.

Share