شرح حدیث عنوان بصری - حجت الاسلام عابدینی (جلسه 17)

دانلود هفدهمین قسمت از سلسله مباحث اخلاقی «شرح حدیث عنوان بصری» استاد محمدرضا عابدینی

شرح حدیث عنوان بصری - حجت الاسلام عابدینی (جلسه 17)

در این بخش از ضیاءالصالحین، هفدهمین قسمت از سلسله مباحث اخلاقی «شرح حدیث عنوان بصری» حجت الاسلام محمدرضا عابدینی را به مدت 69 دقیقه تقدیم سالکان طریق معرفت و عبودیت می نماییم.

شرح حدیث عنوان بصری - حجت الاسلام عابدینی (جلسه 17)

جهت دسترسی به مجموعه بیانات حجت الاسلام عابدینی کلیک کنید.

 

Share