سه نصیحت به شیعیان

نصایح امام صادق علیه السلام

امام صادق علیه السلام خطاب به شیعیان فرمود:
1) همواره زینت و افتخار ما باشید نه مایۀ سرافکندگی ما
2) با کلام نیکو با مردم صحبت کنید
3) زبانتان را از حرف زیادی و کلام زشت حفظ کنید.

منبع: وسائل الشیعه، ج 12، ص 193.

Share