نه ویژگی همسر خوب

نه ویژگی همسر خوب

نه ویژگی همسر خوب

پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود: بهترین زنان، زنی که دارای این ویژگی های ده گانه باشد:

۱ ) آمادگی ( ذاتی و ارادی ) برای بارداری بسیار داشته باشد؛

۲ ) با محبت باشد؛            

۳ ) با عفت و پاکدامن باشد؛

۴ ) در میان بستگانش سربلند و در نزد شوهرش فروتن باشد؛

۵ ) خود را در نزد شوهر بیاراید؛

 ۶ ) در نزد دیگران، حجاب و وقار و شرم خود را حفظ کند؛

 ۷ ) سخن شوهر را بشنود و از او اطاعت کند؛

۸ ) وقتی با شوهر خلوت کرد، آنچه او خواست دریغ نکند؛

۹ ) همانند مرد شوخ و بذله گو نباشد.

منبع:اصول کافی، ج ۵، ص ۳۲۴

Share