انتخاب اولین گروه از فقهای شورای نگهبان توسط حضرت امام خمینی(ره) (1358ش)

1 اسفند
شورای نگهبان,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

وظیفه اصلی شورای نگهبان، بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با احكام اسلام و قانون اساسی است. اعضای این شورا مركب از دو گروه شش نفری از فقها و حقوقدانان می‏باشد. فقها را رهبر انقلاب تعیین می‏كند و حقوقدان‏ها توسط رییس قوه قضاییه به مجلس معرفی و سپس با آرای نمایندگان، انتخاب می‏شوند. همچنین بر اساس قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مختلف همچون انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و هرگونه همه ‏پرسی بر عهده شورای نگهبان است.

Share