ببینید | بی‌تابی‌ دختر شهید بافنده در آغوش حاج قاسم

دریافت ویدئو
دانلود فایلاندازه
فایل بی‌تابی‌ دختر شهید بافنده در آغوش حاج قاسم6.08 مگابایت
رفتار پدرانه شهید حاج قاسم سلیمانی با دخترشهید بافنده دراولین دیدار در بیت الزهرا کرمان در تیرماه ۹۶

ببینید | بی‌تابی‌ دختر شهید بافنده در آغوش حاج قاسم

رفتار پدرانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با فاطمه بافنده (دخترشهید بافنده) دراولین دیدار دربیت الزهراء کرمان در تیر ماه 1396

ببینید | بی‌تابی‌ دختر شهید بافنده در آغوش حاج قاسم

همچنین ببینید | صحبتهای شنیدنی حاج قاسم در جمع مدافعین حرم

پدیدآورنده: 
Share