عبادت خالصانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

عبادت خالصانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهاَ

 مَن أصعَدَ إلی الله خَالَص عِبادَتِهِ أهبَطَ الله عزوجل إلیهِ أفضَلَ مَصلَحَتِه.  
کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.

منبع: بحار الانوار، ج 70، ص 249.

Share