ببینید | نسل‌ کشی فرهنگی در کمین تالش آذربایجان - دکتر احمد کاظمی

دریافت ویدئو
دانلود فایلاندازه
فایل نسل‌ کشی فرهنگی تالشان - دکتر احمد کاظمی14.89 مگابایت
تأثیر فتنه دالان تورانی ناتو بر تشدید نسل‌کشی فرهنگی تالشان

ببینید | تأثیر فتنه دالان تورانی ناتو بر تشدید نسل‌ کشی فرهنگی تالشان - دکتر احمد کاظمی

در این کلیپ دکتر احمد کاظمی، کارشناس مسائل قفقاز و اوراسیا در مصاحبه‌ای با تأکید بر اینکه هویت اصیل آذری و تالشی و سایر هویت‌های قومی در جمهوری آذربایجان مانعی در برابر فتنه دالان تورانی ناتو هستند، به تشریح تأثیر این فتنه لندنی  صهیونی نئوعثمانی بر تشدید تلاش‌ها برای استحاله هویت آذری و همچنین نسل‌کشی فرهنگی تالشان پرداخت. / مدت : 3 دقیقه

ببینید | تأثیر فتنه دالان تورانی ناتو بر تشدید نسل‌ کشی فرهنگی تالشان - دکتر احمد کاظمی

جهت اطلاع از مجموعه تحلیلها و یادداشتها در خصوص مسائل آذربایجان و قفقاز کلیک کنید.

Share