نگرشی به زیارت نامه حضرت فاطمه معصومه علیها السلام

موضوع: 
کتاب نگرشی به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها

نگرشی به زیارت نامه حضرت فاطمه معصومه علیها السلام
مشخصات کتاب:
سرشناسه
: زیارت حضرت معصومه (س). شرح.
عنوان و نام پدیدآور : نگرشی به زیارت نامه حضرت فاطمه معصومه علیها السلام/ محسن رفیعی، معصومه شریفی.
مشخصات نشر : قم: آستانه مقدسه قم: زائر، 1384.
مشخصات ظاهری : 136 ص.
فروست : مجموعه آثار کنگره بزرگداشت حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام و مکانت فرهنگی.
شابک : 6000 ریال:964-8567-30-1
یادداشت : کتابنامه : ص. [117] - 136.
موضوع : معصومه (س) بنت موسی الکاظم، 183 - 201ق -- زیارتنامه -- نقد و تفسیر.
شناسه افزوده : شریفی، معصومه
شناسه افزوده : رفیعی، محسن
شناسه افزوده : کنگره بزرگداشت شخصیت حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام و مکانت فرهنگی قم.
رده بندی کنگره : BP271/7/م60422ر7 1384
رده بندی دیویی : 297/777
شماره کتابشناسی ملی : 1176958
ص: 1
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ هدیه به:؛ مقدّمه؛ انگیزه تالیف کتاب؛ دختران امام موسی کاظم علیه السلام؛ فاطمه محدّثه؛ فاطمه از برادرش پرس و جومی کند.؛ وفات و محل دفن فاطمه؛ زیارت و آرامگاه فاطمه علیهاالسلام؛ مزار بانو فاطمه معصومه علیهاالسلام؛ کرامات فاطمه علیهاالسلام؛ در جوار فاطمه علیهاالسلام؛ مصلای فاطمه علیهاالسلام؛ سخنی با یعقوبی در کتاب تاریخش؛ منابع و مآخذ؛ فهرست موضوعات

Share