دانستنی های کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها

موضوع: 
کتاب دانستنی های کریمه اهل بیت سلام الله علیها

دانستنیهای کریمه اهل بیت (ع)
مشخصات کتاب:
سرشناسه
: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، ۱۳۸۷
عنوان و نام پدیدآور: دانستنیهای کریمه اهل بیت (ع)/ معاونت پژوهش مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان .
مشخصات نشر:اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، ۱۳۸۷. 
مشخصات ظاهری: نرم افزار تلفن همراه و رایانه
وضعیت فهرست نویسی: فیپا
موضوع: معصومه (س)، بنت موسی (ع)، ۱۸۳؟ - ۲۰۱ق. - کتابشناسی.
موضوع: قم - کتابشناسی.
عناوین اصلی کتاب شامل:
زندگینامه؛ زیارت؛ کتب؛ مقالات

Share