كشف "پلوتون" دورترین سیاره منظومه شمسی (۱۹۳۰م)

۱۳ مارس
پلوتون دورترین سیاره منظومه شمسی

قبل از آن كه سیاره پلوتون از رصدخانه آریزونا در امریكا توسط كلایدْ تامبا كشف شود، بعضی از ستاره شناسان نیز در سال ۱۹۱۵م از طریق محاسبات نجومی به وجود سیاره پلوتون و محل آن پی برده بودند. تحقیقات بعدی نشان داد كه مطالعات قبلی درست بوده و صحت محاسبات دانشمندان روشن گردید. در نهایت، در ۱۳ مارس ۱۹۳۰م كشف این سیاره اعلام شد اما تا زمان كشف قمر آن به نام "چارون" اطلاع چندانی از پلوتون در دست نبود. در ۲۲ ژوئن ۱۹۷۸م این قمر توسط جِیمز كریستین كشف گردید. فاصله پلوتون تا خورشید ۵۸۱۱ میلیون كیلومتر است و یك دور گردش آن به دور خورشید ۲۸۴ سال برابر با ۹۹۷۰۰ روز طول می كشد. پلوتون یكی از سیارات منظومه شمسی و نهمین سیاره از لحاظ بعد مسافت نسبت به خورشید می باشد. حجم آن نسبت به زمین ۹% می باشد. گرچه به نظر می رسد دیگر پلوتون دورترین سیاره منظومه شمسی به حساب نمی رود چرا كه در ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۲م كشف سیاره جدیدی اعلام شد كه ماهیت آن شناخته شده نبود.

Share