انفجار بمب در مراسم نماز جمعه تهران توسط منافين كوردل (1363ش)

24 اسفند
حادثه 24 اسفند سال 63 در نماز جمعه تهران

در زمانی كه رژیم بعث، مردم را از رفتن به نماز جمعه بر حذر می داشت و به بمباران و موشك باران نماز جمعه تهدید می كرد، منافقان نیز بیكار ننشسته و با یك طرح از قبل تعیین شده و هماهنگ با رژیم عراق، نماز جمعه تهران را در 24 اسفند 63 به خاك و خون كشیدند. در این جنایت 14 نفر شهید و 88 نفر مجروح شدند. مقام معظم رهبری حضرت آیت اللَّه خامنه ای كه در آن زمان در مقام ریاست جمهوری و امامت جمعه تهران در حال ایراد خطبه های نماز بودند، پس از انفجار بمب، با صلابت و بدون هیچ گونه تزلزلی به خطبه هایش ادامه دادند و این امر موجب تقویت روحیه ضداستكباری نمازگزاران و امت شهید پرور ایران گردید.

Share