آغاز عمليات كوچك اُمُّ الحسنين در كرخه نور، توسط سپاه (۱۳۶۰ش)

۲۴ اسفند
عمليات كوچك اُمُّ الحسنين

عملیات امّ الحسنین با رمز مبارك یا زهرا(س) بنت رسول اللَّه اشفعی در بامداد ۲۴ اسفند ۱۳۶۰ توسط سپاه به منظور انهدام نیروهای دشمن و جلوگیری از ایجاد جبهه جدید از سوی دشمن، آغاز شد. دشمن كه تمامی تلاش خود را معطوف حمله بزرگ ایران، فتح المبین، نموده بود تا بداند كجا و در چه تاریخی انجام خواهد شد، ناگهان خود را در محاصره رزمندگان ایرانی دید و با وجود انجام پاتك نتیجه ای نگرفت. در این عملیات چندین دستگاه تانك و نفربر و خودروی دشمن منهدم شده و هفتصد نفر از قوای بعث كشته و زخمی و یكصد و پنجاه تن دیگر اسیر شدند.

Share