درگذشت "جورج ايستمن" مخترع امريكايي (1932م)

14 مارس
جورج ایستمن george_eastman

جورج ایستمن مخترع آمریكایى در سال 1854 به دنیا آمد و از جوانی به صورت عملی وارد مقولات مرتبط با فیلم و عكاسی شد. وی در 34 سالگی با ساخت دوربین كداك، انقلابی در فن عكاسی ایجاد نمود. دوربین كداك یك دوربین ساده دستی بود و قابلیت استفاده همگانی داشت. نوار فیلم جای صد قطعه عكس داشت اما كار گذاشتن فیلم در دوربین و ظهور و چاپ آن دشوار و مستلزم مهارت بود. ایستمَن در سال 1889 پایه ای سلولوئیدی را جانشین پایه كاغذی نوار فیلم كرد كه این پایه از نوعی پلاستیك مصنوعی تهیه شده بود. در نتیجه در چاپ كردن عكس پیشرفت حاصل شد. اختراع فیلم شفاف عكاسی، نوار فیلم نرم، دوربین عكاسی كداك و فیلم سینمایى 35 میلی متری و... نیز از دیگر اختراعات ایستمن به حساب می آید. وی كه از صاحبان صنایع در امریكا به شمار می رفت، مؤسس كارخانه ایستمن - كداك نیز بود و آزمایشگاه های آن، محل اختراع و عرضه بسیاری از كارهای عكاسی بود. جورج ایستمن سرانجام در سن هفتادوهشت سالگی به تاریخ چهارده مارس 1932م درگذشت.

Share