تجاوز ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان (۱۹۷۸م)

۱۴ مارس
لبنان

در چهاردهم مارس ۱۹۷۸م ارتش رژیم صهیونیستی به بهانه عملیات رزمندگان فلسطینی در حومه تل آویو، تجاوز به خاك لبنان را آغازكرد. در این تجاوز كه با كشتار وسیع غیر نظامیان لبنانی و فلسطینی همراه بود، ارتش رژیم صهیونیستی، جنوب لبنان را تا رودخانه لیتانی اشغال كرد. پس از این تجاوز، شورای امنیت سازمان ملل، خواستار خروج فوری نظامیان این رژیم از جنوب لبنان شد و یك نیروی چهار هزار نفری را برای حفظ صلح به این منطقه فرستاد. با وجود این، صهیونیست ها قبل از خروج از جنوب لبنان، نیرویی از مزدوران محلی دست نشانده و وابسته به خود را تحت رهبری سرگرد سعد حداد، نظامی شورشی لبنانی در این منطقه تشكیل دادند. رژیم صهیونیستی در ششم ژوئن ۱۹۸۲م نیز بار دیگر جنوب لبنان را اشغال كرد تا این كه در سال ۲۰۰۰ م بر اثر ضربات متوالی رزمندگان حزب اللَّه لبنان، مجبور به عقب نشینی خفت بار از مناطق اشغالی جنوب این كشور شد.

 

Share