انگيزه‏ هاى فرو رفتن در گناه

حرص و طمع

امیرالمومنین امام على عليه السلام:
حرص و تکبر و حسادت، انگيزه‏ هاى فرو رفتن در گناهانند.[۱]
آدم حریص و آزمند توانگری و بی نیازی ندارد .[۲]

پی نوشت:
[۱]. نهج البلاغه(صبحی صالح) ص ۵۴۱ ، ح ۳۷۱ .
[۲]. غرر الحکم باب حرص.
----------------------------------------
اطلاعات بیشتر در :
آثار حرص و طمع و راههای درمان آن

 

Share