شرایط قانونی وظیفه عمومی ویژه داوطلبان پذیرش حوزه های علمیه

شرایط قانونی وظیفه عمومی ویژه داوطلبان پذیرش حوزه های علمیه

متقاضیان ورود به حوزه های علمیه از نظر نظام وظیفه نباید منع قانونی داشته باشند و حتماً باید جهت ثبت نام شرایط سنی ذیل در نظر گرفته شود.

((شرایط قانونی وظیفه عمومی))

جدول سنی افراد دارای پایه تحصیلی هشتم، نهم و دهم (دوره اول متوسطه)
مدرکحداکثر سنحداکثر تولد
دوره متوسطه اول(پایه هشتم)181378
دوره متوسطه اول(پایه نهم)181378
دوره متوسطه دوم(پایه دهم)181378
جدول سنی 1

داوطلبان دارای مدرک دوره متوسطه اول(پایه هشتم، نهم) و دوره متوسطه دوم (پایه دهم) نظام جدید، قبل از سن مشمولیت (18 سال) مجاز به ثبت نام در حوزه های علیمه می باشند.

جدول سنی افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی
مدرکحداکثر سنحداکثر تولد
سوم دبیرستان201376
دیپلم201376
پیش دانشگاهی201376
جدول سنی 2

1- کسانی که مشغول به تحصیل در سوم دبیرستان می باشند، باید تا پایان شهریور 96 مدرک دیپلم ارائه دهند؛ درغیر این صورت مشمول شرائط سنی جدول شماره 1 می گردند.
2- متولدین قبل از 1378 که دارای معافیت تحصیلی در سال 96-95 هستند، در صورت ارائه مدرک دیپلم یا پیش-دانشگاهی به شرط نداشتن غیبت و رعایت سقف سنی حداکثر «20 سال»، مجاز به ثبت نام در حوزه های علمیه می باشند.
3- افرادی که قبل از سن مشمولیت (18سالگی) در مقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی فارغ التحصیل شده اند، ظرف مدت 6 ماه از زمان ورود به سن مشمولیت مجاز به ثبت نام در حوزه میباشند.
دانش آموزان مدارس شبانه و یا آموزش از راه دور زیر 18سال می توانند در حوزه های علمیه پذیرش شوند و بالاتر از 18 سال در صورت داشتن معافیت تحصیلی، همانند دانش آموزان روزانه با رعایت حداکثر 20 سال مجاز به تحصیل در حوزه های علمیه خواهند بود.

جدول سنی افراد دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی: کاردانی به بالا
مدرکحداکثر سنحداکثر تولد
کاردانی221374
کارشناسی241372
کارشناسی ارشد281368
جدول سنی 3

ملاحظه:  دانشجویانی که در سنوات ارفاقی فارغ التحصیل گردند مشمول جدول سنی فوق نبوده و سنوات ارفاقی به حداکثر سن آنان اضافه می شود.
1: با توجه به این که تحصیل همزمان در حوزه  و دانشگاه، مغایر با قوانین سازمان وظیفه عمومی می باشد لذا فرد موظف است در صورت پذیرش در حوزه علمیه پس از طی مراحل پذیرش و گزینش(دوره میثاق طلبگی)، اصل مدرک فارغ التحصیلی و یا انصراف رسمی خود را ارائه نماید. در غیر اینصورت پذیرش آنان ملغی خواهد شد.
2:کلیه فارغ التحصیلان و یا کسانی که قصد انصراف از دانشگاه را دارند، در صورتی مجاز به پذیرش می باشند که از تاریخ فارغ التحصیلی یا انصراف آنان بیش از یک سال نگذشته باشد.
3: دانشجویان انصرافی با دریافت مقطع پائین تر (مدرک کاردانی) انصراف دهند برای ادامه تحصیل در حوزه علمیه، همانند دانشجویان انصرافی رفتار خواهد شد.
4: دانشجویان انصرافی لازم است پس از طی مراحل پذیرش و گزینش(بعداز میثاق طلبگی) انصراف قطعی خود را ارائه نمایند.
5: کلیه مقاطع دانشگاهی در صورت  ترک تحصیل و یا اخراج  مجاز به پذیرش در حوزه علمیه نمی باشند.
4): پایان خدمت
مدت خدمت سربازی به حداکثر سن اضافه می شود.
5): سربازان در حال خدمت
الف) ترخیص سربازان حین خدمت، فارغ التحصیل مقطع دیپلم و بالاتر، به شرط نداشتن غیبت اولیه و همچنین رعایت شرط سنی برای ادامه تحصیل در حوزه های علمیه امکان پذیر می باشد.
ب) افرادی که دارای برگه آماده به خدمت «بدون غیبت و اضافه خدمت» که تاریخ اعزام آن بعد از 18/شهریور/1396 باشد، مجاز به ثبت نام می باشند.

Share