وفات "ابن سرّاج" اديب، شاعر و فقيه مالكی در اندلس(508 ق)

16 جمادی الثانی
ابن سرّاج

(ابن سرّاج) ادیب، شاعر و فقیه مالكی در خانواده ای اهل دانش و فضل در عصر ملوك الطوائف اندلس متولد شد. دانش اندوزی خود را نزد جد و پدرش كه بزرگ اندلس به شمار می رفتند، آغاز كرد. در پی فوت پدر، ابن سرّاج كه به استادی در علم نحو شهرت داشت، به تدریس پرداخت.

Share