صوت/ مراسم چهارشنبه سوری در ایران پیش از اسلام - استاد حسن رحیم پور ازغدی

نواهنگی آگاهی بخش از سخنان «استاد حسن رحیم پور ازغدی» درباره «مراسم چهارشنبه سوری در ایران پیش از اسلام با ذکر خاطراتی طنز از دوران کودکی خودشان»
(تولید اختصاصی بانک صوتی تبیان)(5:50)

Share