شعر طنز: چهارشنبه سوری

اشعار مناسبتی؛
چهارشنبه سوری

رسیدی و پر از شادی و شوری آهای چارشنبه سوری!
شنیدم با جوانان جفت و جوری آهای چارشنبه سوری!

بساط «سرخی تــو، زردی من» سر هر کوی وبرزن
تو هم چون مردمــان غرق سروری آهای چارشنبه سوری!

مش اصغر توی چادر دیدنی شد پی قاشق زنی شد
که باشد استتار اینجا ضروری! آهای چارشنبه سوری!

یکی از جیغ و داد اهل کوچه کند دندان قروچه
بگوید: داد از این حد بی شعوری! آهای چارشنبه سوری!

بر اعصــــــابش زند یکریز تقّه هیاهــــــــوی ترقّه
ندارد بیش از این تاب صبــوری آهای چارشنبه سوری!

مقصــر من نمی گویم تـو هستی ولی از بمب دستی
چه چشمانی که شد محکوم کوری آهای چارشنبه سوری!

امید است اینکه با شادی معقول همه خوشحال و شنگول
کنیم از شیوه ی این عده دوری آهای چارشنبه سوری!

******************

اگر چه شادی و هم شور داری ... کمی هم نور داری
ولی دیدی چقدر مجروح داری؟؟ ... آهای چهارشنبه سوری
ترقه میزنی با دود نوری ... چرا دور از شعوری ؟؟
شدی تو عامل بسیار کوری ... آهای چهارشنبه سوری
اگر حتی جوانان دوست دارند ... تو را بر سر گذارند
برای باقی مردم تو زوری ... آهای چهارشنبه سوری
زنی بمب و ترقه تو خیابون ... درون کوچه‏ها هم توی میدون
خداییش هم نماد شر و شوری ... آهای چهارشنبه سوری
شود آتش به‏پا زیرا که سردست ... همین ، آغاز دردست
الهی بشنوم زین‏ها تو دوری ... آهای چهارشنبه سوری
درون شهر من دیدی چه برپاست؟؟ ... تماما" دود و غوغاست
بیا بگذر مشو چهارشنبه سوزی ... آهای چهارشنبه سوری

شعر دوم: جاده دوستی

 

پاورقی:
اشعار جناب برزخ، جدای از شوخی و مزاح و البته شکرخدا چهارشنبه سوری امسال حوادث بسیار کمتری داشت، تبیان.

Share

دیدگاه‌ها

عالی من هم شعر های طنز میگم