ده دستور برای نگارش علمی و جذاب

مقاله نویسی
مقالات و پایان نامه ها

1- بهتر است قبل از شروع به نوشتن، در مورد پیام موضوع تأمل شود. حتی بهتر است پیش از نوشتن عنوان مقاله، راجع به نتایج مقاله نیز اندیشیده شود.  در حقیقت در یك نوشتار باید حداقل به یك پرسش اصلی پاسخ داد.

2- بهترین و مطمئن ترین كار برای جلب توجه خواننده ها بیان مطالب به صورت صریح، قطعی و مشخص است.

3- خوانندگان انتظار دارند هر نوع اطلاعات خاص موجود در یك مقاله را در محل مخصوص آن پیدا كنند.

4- عنوان، مهم ترین عبارت یك مقاله است. اگر خواننده ای اهمیت نوشته ای را از عنوان آن برداشت نكند به خواندن آن ادامه نمی دهد.

5- چکیده مقاله نیز دارای اهمیتی تقریباً مساوی با عنوان است، گاهی تنها بر اساس چکیده مقاله یك خواننده تصمیم می گیرد مقاله را بخواند یا آن را كنار بگذارد.

6- بین بررسی متون و مقدمه مقاله اختلاف زیادی وجود دارد، در مقدمه  باید یك تاریخچه كوتاه كه اهمیت مطالعه را عنوان می كند و اطلاعات قبلی موجود در این زمینه را بیان كرده و نقایص موجود را نمایان می سازد، و زمینه چینی برای تحقیق عموماً در مقدمه آورده می شوند.

7- قسمت مواد و روش ها در مقاله باید به طور تخصصی و با جزئیات كامل مطرح شوند. به نحوی كه محققان دیگر نیز بتوانند آن را انجام دهند.

8- نتایج باید با یك نظم و توالی منظم ارایه شوند، بیان نتایج باید از توالی منطقی پیروی كند و نه از ترتیب زمانی. در غیر این  صورت درك آن ها مانند چیدن قطعات پازل در كنار هم است كه می تواند بسیار گیج كننده باشد.

9- دانشمندان از میان حجم زیادی از مقالات در صورتی كه به عنوان آن ها علاقه مند باشند یا پرسش و پاسخ های مهمی را در برداشته باشند، مطالعه می كنند و هر قدر یك مطلب بهتر و منطقی تر نوشته شود خوانندگان بیشتری را جذب می كند و بیشتر مورد ارجاع سایر مقالات واقع می شود.

10- دو نكته هنگام مقاله نویسی بسیار مهم است: پیام اصلی مقاله و خواننده مقاله، اگر نویسنده به خواننده ها بی توجهی كند، خواننده ها نیز به نوشته های او بی توجهی می كنند.

Share